Jetski Safari D

Jet ski safari malta

Southwest of Gozo

  • Depart from Ramla Bay, Marfa, Malta
  • Mgar ix-Xini
  • Xlendi bay
  • Dwejra bay
  • Bluelagoon
  • Crystal Lagoon

Other Safari Tours

Jetski safari Trip A
Safari Tour A
Jetski Safari Malta
Safari Tour B
Jetski Safari Malta
Safari Tour C
Sunset safari
Sunset Safari